درباره ما

درباره ما

یکی از دغدغه های پژوهشگران و دانشجویان تامین مواد آزمایشگاهی و پژوهشی است. تاکنون پژوهشگران برای کارهای پژوهشی مجبور به خرید پک کامل ماده بوده اند، که اغلب پرهزینه است و علاوه بر آن در پایان آزمایش بخشی از ماده به صورت اضافی باقی می ماند. ما با گروهی از پژوهشگران و اساتید دانشگاهی بر آن شدیم که با راه اندازی این سایت، نیازهای دانشگاهی و پژوهشی را برآورده سازیم. در این سایت پژوهشگران می توانند ماده اضافی (یا کالای بدون استفاده) خود را بفروش برسانند تا بخشی از هزینۀ اولیۀ آن جبران شود. همچنین پژوهشگران می توانند با مراجعه به این سایت مواد آزمایشگاهی را به مقدار مورد نیاز خریداری کنند و تا از پرداخت هزینۀ اضافی جلوگیری شود. خدمات دیگری که در این سایت برای تسهیل کارهای پژوهشی ارائه می شود درزمینۀ خرید و فروش کتاب ها و جزوات تخصصی و کمیاب است. همچنین دربخش مجله ماتک، تازه ترین های علمی در گروههای مختلف نمایش داده می شود.